söndag 29 maj 2011

Mål & Syfte...

Som den lärare jag trots allt utger mig för att vara, så har jag en yrkesskada som består av att alltid sträva efter att ha ett mål och ett syfte med det jag gör. Så även vad gäller denna blogg.

Syfte:
- Tanken och syftet med denna blogg är att jag ska få ett forum för att uttrycka mina känslor kring Tottenham och annan fotboll då den frustration jag ofta känner tar sig uttryck i ohälsosamma företeelser som onormala guturala läten som kan vara skadliga för omgivningen.

- Vidare ska denna blogg sträva efter att bidra till att jag får en djupare kunskap kring Tottenham och dess historia.

- I bloggen ska jag sträva efter att sätta ord på de känslor som man kan tänkas stöta på när man följer ett lag som Tottenham*.

Mål:
- Att jag efter säsongen 2011/2012 lättare kan ta en motgång samt att jag inte beter mig som en komplett galning varje gång jag tittar på Tottenham.

- Jag ska även ha utvecklat mina teoretiska kunskaper om Tottenham och dess historia.

- Att jag, genom att skriva ner de tankar, känslor och drömmar som kan knytas till Tottenham, erhåller en djupare förståelse varför jag är som jag är*.

Eventuella betygskriterier kommer senare.

[* För att belysa detta syfte och mål kommer jag att återanvända äldre blogginlägg från en nu avvecklad blogg. Dessa inlägg går under rubriken: Jag hade en blogg en gång.]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar